Home / Lege / Kommunikationslege (side 2)

Kommunikationslege

Kommando pinge ling

man sidder rundt om et bord med begge hænder på bordet hvor alle kan se og høre kommandøren. Han har 3 kommandor “høj” “lav” “pinge ling” kommado høj: begge hænder strakte med lille fingeren nedad mod bordet. Kommando lav: begge hænder liggende flad på bordet. Kommando Pinge ling: Pege og …

Læs mere »

Kan du li´din nabo?

Alle deltagere pånær 1 sidder i en rundkreds. Personen i midten vælger en deltager og spørger “Kan du li´din nabo?” Hvis personen svarer nej – skal de to naboer på hver side bytte plads mens spørgeren prøver at få plads på en af stolene. Hvis personen svarer ja – skal …

Læs mere »

Admiralleg

Deltagerne deles i 2 grupper og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes 2 stole med cirka 1 meters afstand imellem. Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres af admiralen (der er udpeget i hver gruppe). Skibene har bind for øjnene, og admiralerne …

Læs mere »

Fødekædeleg

Deltagerne er placeret i en rundkreds. Hver plads i denne rundkreds har en tilknyttet lyd og nogle fakter. Det laveste man kan være i en fødekæde er en amøbe, derfor er den første plads en amøbe. Det næste led kan være en fisk osv. De sidste pladser i kæden er …

Læs mere »

Skestafet

2 lige store hold sættes på række overfor hinanden og med ansigterne mod hinanden. Hvert hold holder hinanden i hånden. I den ene ende af de to rækker placeres en ske eller lignende mellem de to rækker. I den anden ende sidder en legeleder, der slår plat og krone med …

Læs mere »

Menneskemikado

Menneskemikado foregår næsten på samme måde som almindelig mikado. 4 af deltagerne stiller sig i en tæt rundkreds rundt om alle andre deltagere, holder hinanden i hånden og presser de andre deltagere godt sammen. Når de slipper hinandens hænder og træder væk, skal alle de andre deltagere falde om, så …

Læs mere »

Grupper

Der udpeges en person der skal være den. Alle andre stiller sig spredt på banen. Den der er den siger fx “Grupper af 6” og alle deltagere skal finde sammen i grupper med hver 6 personer. Dem der er tilbage, og som ikke kan finde plads i en gruppe, må …

Læs mere »