Home / Lege / Løbe- Tæve og Fangelege (side 7)

Løbe- Tæve og Fangelege

Stjæle æg

Deltagerne deles i 2 hold. Det areal der leges på, deles i 2 banehalvdele. Hvert hold får en banehalvdel, hvor de skal placere deres æg (kop, krus eller lign.) på baglinien. Så gælder det om at stjæle hinandens æg og få dem hjem til sit æggedepot. Dette foregår ved at …

Læs mere »

Stole-flaskestafet

Deltagerne deles i grupper der stiller sig op i rækker . Første deltager fra hver patrulje sætter sin finger i jorden og drejer ti gange rundt – derefter løbes ca. 5 meter hen til en stol, hvor der står en flaske på – det gælder om at sparke flasken ned …

Læs mere »

Kvikvask

Alle deltagerne deles i 4 hold. En voksen (eller een af deltagerne) stiller sig i midten og holdene danner en firkant om midterpersonen. Personen i midten skal nu forestille at være en tromle i en vaskemaskine, hvor alt tøjet skal følge med rundt. Det ene hold hører til på fronten …

Læs mere »

Kongens løb

En af deltagerne udpeges til at være konge. Alle andre deltagere stiller sig i en rundkreds og lægger et tørklæde eller anden foran sine fødder for at markere pladsen. Kongen løber nu rundt om rundkredsen og prikker nogle af deltagerne på ryggen. De deltagere (eventuelt kun 1) der er blevet …

Læs mere »

Ballonstafet

Deltagerne deles i hold. Holdene placeres i samme afstand fra hver sin stol, der er holdenes “mål”. Hver deltager får udleveret en ballon og en kiks. På startsignal skal den første person fra hvert hold løbe frem til holdets stol, spise sin kiks, puste ballonen op og sætte sig ovenpå …

Læs mere »

Død og levende bold

En stor bane afgrænses, fx en stor græsplæne. Der spilles med 2 forskellige bolde, der skal være lette at kende fra hinanden. Bliver man ramt af bold nr. 1 er man død og skal sætte sig ned på jorden. Denne bold må kastes med hænderne, fuldstændig som man har lyst …

Læs mere »