Home / Lege / Samarbejdslege (side 5)

Samarbejdslege

Trekanttagfat

Deltagerne danner grupper på. De tre danner kreds med front mod midten ved at tage hinanden i hænderne. Den fjerde står udenfor og “er den” Han skal nu udpege, hvem i kredsen, han ønsker at fange. Herefter gælder det om for de tre i kredsen at afværge, at det sker. …

Læs mere »

Kompasstafet

Deltagerne deles i hold (patruljer) og hver deltager udstyres med en ottendedel af en kompasskive. Holdene står i rækker og på signal skal den første deltager i hvert hold løbe en fastsat afstand frem, lægge sin del af kompasskiven, løbe tilbage, klappe nr. 2 på skulderen, der så også løber …

Læs mere »

Listekreds

Deltagerne danner en rundkreds med et stort mellemrum mellem de enkelte personer og tager derefter bind for øjnene. Inde i rundkredsen anbringes to deltagere uden bind for øjnene. De to deltagere i midten skal have bundet et ben sammen (dvs. højre ben på den ene og venstre ben på den …

Læs mere »

Admiralleg

Deltagerne deles i 2 grupper og placeres i hver ende af lokalet. I midten af lokalet anbringes 2 stole med cirka 1 meters afstand imellem. Fra hver gruppe udsendes en deltager (et skib), som dirigeres af admiralen (der er udpeget i hver gruppe). Skibene har bind for øjnene, og admiralerne …

Læs mere »

Raftemikado

Det er ligesom almindelig mikado, men for at gøre det mere udfordrende, så kan man tage ca 15 rafter og stille op med et tov omkring dem, for så at fjerne tovet og de vil falde som almindelige mikado pinde. Ellers spilles der efter de samme regler som normalt. Materialer …

Læs mere »