Home / Lege / Strategilege (side 2)

Strategilege

Fjerhåndbold

Deltagerne deles i to grupper, og placeres på hver sin banehalvdel i et tilpas stort lokale. Hver deltager forsynes med at redskab der kan fungere som vifte (fx et stykke karton, en avis eller lignende). En fjer, som kan flyve, kastes ud midt i rummet, og det gælder herefter om …

Læs mere »

Stjæle æg

Deltagerne deles i 2 hold. Det areal der leges på, deles i 2 banehalvdele. Hvert hold får en banehalvdel, hvor de skal placere deres æg (kop, krus eller lign.) på baglinien. Så gælder det om at stjæle hinandens æg og få dem hjem til sit æggedepot. Dette foregår ved at …

Læs mere »

Kongens løb

En af deltagerne udpeges til at være konge. Alle andre deltagere stiller sig i en rundkreds og lægger et tørklæde eller anden foran sine fødder for at markere pladsen. Kongen løber nu rundt om rundkredsen og prikker nogle af deltagerne på ryggen. De deltagere (eventuelt kun 1) der er blevet …

Læs mere »

Klappeleg

Alle deltagerne sidder omkring et bord, eventuelt på gulvet men det er lidt mere besværligt. Alle skal anbringe deres hænder foran sidemændene, således at alle har to hænder mellem sine egne, een fra hver af sidemændene. En af deltagerne starter med at slå i bordet med håndfladen. Den deltager der …

Læs mere »

Grydelågsleg

Alle deltagerne sætter sig på en lang række eller eventuelt i en passende stor rundkreds. En af deltagerne skal starte. Den deltager der starter, skal få et grydelåg til at snurre rundt på højkant, og skal sige et navn på en af de andre deltagere. Denne deltager skal nu nå …

Læs mere »

Morder

Der udpeges en detektiv som skal gå udenfor døren. Alle andre sætter sig i en rundkreds på gulvet. En af deltagerne udpeges som morder, og alle andre får at vide hvem det er. Nu får detektiven lov at komme ind i lokalet. Morderen skal nu blinke til hver af de …

Læs mere »